Faktoring złapał wiatr w żagle!

Według informacji Polskiego Związku Faktorów pierwsze półrocze 2021r. zakończyło się dynamicznym wzrostem obrotów faktoringowych w porównaniu do poprzednich okresów. Łączna kwota sfinansowanych faktur wyniosła 167,4 mld PLN, co stanowi wzrost wolumenowy rok do roku o 24%. Z faktoringu w Polsce korzysta prawie 21 tysięcy podmiotów. Liczba sfinansowanych faktur przekroczyła 10 mln.

Te wyniki pokazują, że po okresie pandemii i niepewności co do prowadzenia wraca u przedsiębiorców zainteresowanie pozyskiwaniem środków na finansowanie bieżącej działalności oraz zabezpieczeniem poprzez faktoring ryzyka braku zapłaty przez odbiorców. Przedsiębiorcy postrzegają faktoring coraz bardziej jako szybki i efektywny sposób finansowania ich biznesów oraz jako instrument polepszania płynności oraz dyscyplinowania odbiorców do terminowego regulowania należności.  

 

 

W perspektywie całego roku 2021 wobec polepszającej się sytuacji gospodarczej rysuje się dalszy wzrost obrotów faktoringowych. Dobra koniunktura sprzyja również poprawie wskaźników branżowych oraz wzrostowi znaczenia faktoringu, zwłaszcza dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Faktoring jest dla nich źródłem pozyskiwania środków finansowych oraz pozwala im zwiększyć konkurencyjność, ponieważ dzięki faktoringowi są w stanie bardzo szybko regulować własne zobowiązania.