Dla kogo faktoring

Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla Firm, które:

 • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności do 180 dni (kredyt kupiecki).
 • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzalność (cykliczność).
 • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
 • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
 • Wolą zlecić obsługę i zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej instytucji finansowej.
 • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.
 • Chcą poprawić płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności.
 • Poszukują możliwości weryfikacji Kontrahentów.
 • Dążą do poprawy terminowości regulowania należności przez Kontrahentów.
 • Planują zabezpieczyć się przed niewypłacalnością Kontrahentów (faktoring pełny).
 • Dynamicznie się rozwijają co rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie szybkiego dostępu do finansowania.
 • Mają możliwość uzyskania rabatów cenowych u swoich Dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.