Korzyści dla Klienta

Jakie są korzyści dla Klienta korzystającego z produktów faktoringowych w BPS Faktor S.A.?

 • Korzyści w zakresie finansowania działalności Klienta:
  • Natychmiastowy dostęp do finansowania (przedsiębiorca nie musi czekać na środki).
  • Stały dostęp do środków finansowych (wsparcie finansowania handlu).
  • Elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu realizowanej sprzedaży.
  • Poprawienie płynności finansowej oraz eliminowanie zatorów płatniczych.
  • Optymalizacja kosztów związanych z administracją, rozliczaniem i egzekwowaniem należności.
  • Poprawa struktury bilansu i wskaźników finansowych (faktoring pełny nie obciąża zdolności kredytowej).
  • Majątek trwały nie jest angażowany na zabezpieczenie, co ma znaczenie w procesie ubiegania się o kredyt.
 • Korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności Klienta:
  • Poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego (obniżenie ryzyka opóźnień lub braku zapłaty od Kontrahentów).
  • Zmniejszenie ryzyka współpracy z niewiarygodnym Kontrahentem (weryfikacja i monitowanie).
  • Poprawa kultury płatniczej Kontrahentów (wzrasta terminowość regulowania zobowiązań).
  • Szybki dostęp on-line do informacji dotyczących stanu rozliczeń, sald, opóźnień, zaległości i limitów.
  • Profesjonalne zarządzanie należnościami przeterminowanymi oraz ich ewentualna windykacja.
  • Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców w oparciu o ubezpieczenie należności (faktoring pełny).
 • Korzyści w zakresie poprawy konkurencyjności Klienta:
  • Wydłużenie Kontrahentom terminów płatności faktur.
  • Większa elastyczność działania w oparciu o szybki dostęp do środków pieniężnych.
  • Zwiększenie obrotów sprzedaży bez angażowania środków własnych (możliwość finansowania działalności bieżącej należnościami).
  • Wzrost wiarygodności dzięki poprawie ratingu przedsiębiorstwa.
  • Możliwość realizacji dużych kontraktów (dostosowanie poziomu finansowania do realizowanej wielkości sprzedaży).
  • Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych rynków (wzrost eksportu).
  • Możliwość uzyskania rabatów u swoich Dostawców (przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania).
  • Uzyskanie finansowania bez konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie (możliwość równoległego finansowania za pomocą kredytu bankowego).
 • Dodatkowe korzyści dla Klienta:
  • Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie „per faktura”).
  • Minimum formalności (uproszczona procedura analizy transakcji oraz zawierania umowy faktoringowej).
  • Możliwość pozyskania nowej grupy odbiorców, którzy oczekują towarów w dobrej cenie z jak najdłuższym terminem płatności.
  • Oszczędność czasu i efekt racjonalizacji (koncentracja na prowadzeniu biznesu, podczas gdy zarządzaniem należnościami zajmuje się Faktor).
  • Uzyskanie dostępu do sieci informacyjnej Faktora.

W efekcie wystąpienia przynajmniej jednej z powyższych korzyści Klient zwiększa swoje przychody i zyski z działalności gospodarczej! Najczęściej przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu przede wszystkim w celu finansowania bieżącej działalności oraz ograniczenia ryzyka jej prowadzenia.