Kariera

Myślisz o związaniu swojej kariery z uznaną na rynku polskim Grupą BPS?

Lubisz podejmować nowe wyzwania zawodowe?

Jeśli szukasz pracy, posiadasz wiedzę specjalistyczną w dziedzinie leasingu, faktoringu lub skończyłeś studia i chcesz związać swoją przyszłość z branżą finansową, prześlij nam swoje zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Może się zdażyć, że obecnie nie prowadzimy postępowania rekrutacyjnego, w związku z powyższym, jeżeli chcesz żebyśmy uwzględnili Twoje CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BPS Leasing S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Zawsze aktualne oferty pracy znajdziesz na: 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez BPS Leasing S.A.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest BPS Leasing S.A. (następca prawny BPS Faktor S.A.), ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (dalej: „BPS Leasing”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

BPS Leasing przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Administratora. BPS Leasing zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

BPS Leasing dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
  • 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
  • 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy BPS oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV) oraz kadrowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi