Kariera

BPS Faktor S.A. tworzą osoby przedsiębiorcze, aktywne, zaangażowane w zdobywanie wiedzy i stale podnoszące swoje kwalifikacje. Jeżeli poszukujesz pracy i właśnie kończysz naukę, jesteś już absolwentem albo doświadczonym profesjonalistą i posiadasz wiedzę specjalistyczną w dziedzinie faktoringu oraz chcesz mieć ciekawą pracę, rozwijać umiejętności i chcesz związać swoją przyszłość z branżą faktoringową, prześlij nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Może się zdążyć, że obecnie nie prowadzimy postępowania rekrutacyjnego, w związku z powyższym, jeżeli chcesz żebyśmy uwzględnili Twoje CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w CV poniższej zgoda:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BPS Faktor S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez BPS Faktor S.A.
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 81 (dalej: „BPS Faktor”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
BPS Faktor przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Administratora. BPS Faktor zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

BPS Faktor dane osobowe będzie przetwarzać na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dot. kandydatów na pracowników),
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w razie udostępnienia przez kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa na podstawie jego zgody w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO: w razie dobrowolnego udostepnienia przez kandydata danych szczególnej kategorii (np. dot. niepełnosprawności) także na podstawie jego zgody,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: w wyjątkowych sytuacjach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami prawnymi,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach.

Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku kandydatów na współpracowników zawsze dobrowolne.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacjach – przez okres jednego roku.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy BPS oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV) oraz kadrowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.