O nas

Podstawowym przedmiotem działalności BPS Faktor SA jest działalność faktoringowa polegająca na:

  1. finansowaniu terminowych wierzytelności przedsiębiorstw powstałych w toku prowadzonej działalności  z tytułu sprzedaży towarów, produktów i usług,
  2. świadczeniu usług dodatkowych w postaci zarządzania i administrowania należnościami, ich dochodzenia oraz opcjonalnego przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność poprzez ubezpieczenie obrotu gospodarczego.

Spółka na własne ryzyko obsługuje klientów Banków Spółdzielczych, Banku BPS oraz podmiotów zewnętrznych na terenie całego kraju. Za wysoką jakość usług w ogólnopolskim konkursie otrzymała Laur Klienta Wyróżnienie 2013 i systematycznie notuje jeden z najwyższych wzrostów obrotów na rynku usług faktoringowych w Polsce. Z naszej oferty korzystają firmy produkcyjne, handlowe i usługowe wystawiające faktury stałym odbiorcom. Zaspokajają w ten sposób potrzeby w zakresie płynności finansowej także w sytuacji, gdy brak zabezpieczeń rzeczowych lub wyczerpany poziom akceptowalnego przez Bank ryzyka na kliencie ogranicza im możliwość skorzystania z kredytów bankowych.
Spółkę tworzą ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży faktoringowej. Proponujemy produkty dostępne na polskim rynku (faktoring klasyczny z regresem i bez regresu, faktoring na finansowanie dostaw) i nowoczesny system informatyczny do obsługi wierzytelności. Realizujemy profesjonalną obsługę negocjacyjną i operacyjną, samodzielnie dokonujemy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmujemy decyzje faktoringowe. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania spełniające oczekiwania klientów.