O nas

Produkty faktoringowe w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. funkcjonują od 2011 roku, obecie w ramach Spółki BPS Leasing S.A., posługującej się logotypem "BPS Leasing i Faktoring". Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, w tym przede wszystkim do obecnych i przyszłych Klientów Banku Polskiej Spółdzielczości, zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podmiotów zewnętrznych, ale również Klientów Banków Spółdzielczych niezrzeszonych w Grupie BPS.

Spółkę tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży faktoringowej i leasingowej, posiadający eksperckie podejście do świadczonych usług. Spółka jest także członkiem Polskiego Związku Faktorów i Związku Polskiego Leasingu, czyli izb gospodarczych reprezentujących podmioty świadczące usługi faktoringowe i leasingowe w Polsce.

Usługi faktoringu w "BPS Leasing i Faktoring" spełniają standardy rynkowe, a w wielu aspektach mechanizmy oferowane w zakresie produktu i rozliczeń są znacznie bardziej przyjazne niż u konkurencji. W oparciu o kompleksowość i elastyczność oferujemy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb i skali działalności Klienta. Proponujemy produkty faktoringowe dostępne na rynku (faktoring z regresem i bez regresu, faktoring odwrotny, faktoring międzynarodowy), połączone ze świadczeniem usług dodatkowych, oraz oferujemy nowoczesny system faktoringowy do obsługi wierzytelności, umożliwiający rozliczanie „per faktura”. Zapewniamy profesjonalną obsługę negocjacyjną i operacyjną, samodzielnie dokonujemy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmujemy decyzje faktoringowe.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

  • Konkurencyjne ceny.
  • Kompleksowość oferty (dostępny faktoring odwrotny i eksportowy).
  • Szybkie podejmowanie decyzji faktoringowych.
  • Elastyczne parametryzowanie transakcji (dopasowanie oferty do potrzeb Klienta).
  • Wysoka jakość obsługi poparta wieloletnim doświadczeniem na rynku usług faktoringowych.
  • Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie "per faktura").
  • Finansowanie wierzytelności niezależnie od kwoty faktury.
  • Wypłaty zaliczek na poczet cedowanych wierzytelności kilka razy w ciągu dnia.
  • Pobieranie opłat i prowizji wyłącznie w momencie finansowania wierzytelności.
  • Stabilność działania gwarantowana przez Bank BPS.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

W 2013 roku Spółka otrzymała „Laur Klienta Wyróżnienie” w kategorii usługi faktoringowe, a już dwa lata później Gazeta Finansowa sklasyfikowała BPS Faktor w rankingu „20 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych wg dynamiki zysków”, „50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych wg wielkości przychodów” oraz „100 najlepszych instytucji finansowych”, co jest najlepszym potwierdzeniem, iż Spółka konsekwentnie realizuje strategię sprzedaży faktoringu, ograniczając przy tym ryzyko utraty Klientów na rzecz konkurencji. Przynależność do bankowej Grupy BPS gwarantuje Spółce odpowiednią stabilność działania, bezpieczeństwo finansowe oraz możliwość świadczenia usług faktoringowych na terenie całego kraju. Spółka może pochwalić się dynamicznym wzrostem poziomu sprzedaży i obrotów. W okresie trzech kwartałów 2020/2019 roku obroty Spółki wzrosły o ponad 100%, klasyfikując ją na 18 miejscu listy Spółek faktoringowych w Polsce.