Dane rejestrowe

BPS Faktor S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.

KRS: 0000380396
NIP: 5272650393
REGON: 142846942

Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych, który został w pełni wpłacony.