Informacje dla akcjonariuszy

Wezwanie nr 1 Akcjonariuszy Spółki BPS Faktor S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw akcji nie później niż do dn. 31.01.2021 r.

Wezwanie nr 2 Akcjonariuszy Spółki BPS Faktor S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw akcji nie później niż do dn. 31.01.2021 r.

Wezwanie nr 3 Akcjonariuszy Spółki BPS Faktor S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw akcji nie później niż do dn. 31.01.2021 r.

 Wezwanie nr 4 Akcjonariuszy Spółki BPS Faktor S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw akcji nie później niż do dn. 31.01.2021 r.

  Wezwanie nr 5 Akcjonariuszy Spółki BPS Faktor S.A. do złożenia dokumentów akcji i praw akcji nie później niż do dn. 31.01.2021 r.

 

Ogłoszenie I. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2020 roku (dalej „MSiG”) ukazało się ogłoszenie dotyczące dokonania w dniu 15 maja 2020 r. wpisu zmiany danych Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ogłoszenie II. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 sierpnia 2020 roku (dalej „MSiG”) ukazały się ogłoszenia dotyczące dokonania w dniu 30 czerwca 2020 r. wpisu wzmianek o złożonych do rejestru przedsiębiorców KRS dokumentach Spółki za rok 2020.

Ogłoszenie III. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 07 września 2020 roku (dalej „MSiG”) ukazało się ogłoszenie dotyczące dokonania w dniu 17 lipca 2020 r. wpisu zmiany danych Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ogłoszenie IV. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 08 grudnia 2020 roku (dalej „MSiG”) ukazało się ogłoszenie dotyczące dokonania w dniu 02 grudnia 2020 r. wpisu zmiany danych Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ogłoszenie V. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 marca 2021 roku (dalej „MSiG”) ukazało się ogłoszenie dotyczące dokonania w dniu 05 marca 2021 r. wpisu zmiany danych Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ogłoszenie VI. Zarząd BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 kwietnia 2021 roku (dalej „MSiG”) ukazało się ogłoszenie dotyczące dokonania w dniu 06 kwietnia 2021 r. wpisu zmiany danych Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.