Rada Nadzorcza

Mariusz Dmoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Rafalska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zwierzchowski - Członek Rady Nadzorczej