Oferta

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, w tym przede wszystkim do obecnych i przyszłych Klientów Banku Polskiej Spółdzielczości, zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podmiotów zewnętrznych, jak również Klientów Banków Spółdzielczych niezrzeszonych w Grupie BPS.

W oparciu o kompleksowość i elastyczność oferujemy usługi faktoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb i skali działalności Klienta. Proponujemy wykup wierzytelności handlowych w formie wypłat zaliczek na poczet cedowanych wierzytelności, zapewniamy szybki dostęp do środków finansowych, przejmujemy ryzyko braku płatności przez krajowych lub zagranicznych Kontrahentów objętych usługą faktoringu pełnego, monitorujemy i dochodzimy wierzytelności oraz oferujemy nowoczesny system faktoringowy umożliwiający dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami „per faktura”. Zapewniamy profesjonalną obsługę negocjacyjną i operacyjną, samodzielnie dokonujemy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmujemy decyzje faktoringowe. Zakres i warunki współpracy z "BPS Leasing i Faktoring" są każdorazowo dostosowywane do potrzeb Klienta.

ZAKRES NASZEJ OFERTY

DLACZEGO FAKTORING W "BPS LEASING I FAKTORING"

 • Konkurencyjne ceny.
 • Kompleksowość oferty (dostępny faktoring odwrotny i eksportowy).
 • Szybkie podejmowanie decyzji faktoringowych.
 • Elastyczne parametryzowanie transakcji (dopasowanie oferty do potrzeb Klienta).
 • Wysoka jakość obsługi poparta wieloletnim doświadczeniem na rynku usług faktoringowych.
 • Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie "per faktura").
 • Finansowanie wierzytelności niezależnie od kwoty faktury.
 • Wypłaty zaliczek na poczet cedowanych wierzytelności kilka razy w ciągu dnia.
 • Pobieranie opłat i prowizji wyłącznie w momencie finansowania wierzytelności.
 • Stabilność działania gwarantowana przez Bank BPS.
 • Dedykowany opiekun Klienta.