Faktoring eksportowy nieubezpieczony

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zgłaszanym przez naszych Klientów, BPS Faktor S.A. wprowadził ofertę faktoringu niepełnego (nieubezpieczonego) dla Klientów, którzy sprzedają swoje wyroby lub usługi odbiorcom zagranicznym do firm z  siedzibą w krajach należących do Unii Europejskiej. Limity faktoringowe wyznaczane są na podstawie dotychczasowych obrotów z międzynarodowymi kontrahentami oraz na podstawie historycznej oceny współpracy Klienta ze zgłoszonymi do faktoringu podmiotami.

BPS Faktor S.A. ma możliwość wraz ze współpracującym towarzystwem ubezpieczeniowym sprawdzenia wiarygodności kontrahentów oraz – na wypadek windykacji – zlecenia firmie ubezpieczeniowej windykacji roszczeń, nawet od kontrahentów nieubezpieczonych. Limity faktoringowe eksportowe nieubezpieczone są często powiązane z limitami ubezpieczonymi w ramach faktoringu pełnego i wynoszą one z reguły maksymalnie ok. 30% globalnego limitu faktoringowego, przyznanego danemu Klientowi.

Limity faktoringowe dla obrotów z zagranicznymi kontrahentami są przyznawane i rozliczane w EUR lub USD, dzięki czemu Klienci unikają ryzyk kursowych. W przypadku współpracy z pewnymi i stałymi odbiorcami zagranicznymi Faktoranci BPS Faktor uzyskują dostęp do środków pieniężnych w momencie przedłożenia faktury sprzedaży do wykupu, a tym samym mogą operować na rynku dostaw mając dużo większe możliwości zakupowe. Usługa faktoringu eksportowego nieubezpieczeniowego dedykowana jest przede wszystkim do Klientów z okresem współpracy ze swoimi kontrahentami nie krótszym niż 6 miesięcy oraz jako uzupełnienie krajowego faktoringu należnościowego.