Usługi dodatkowe

Na czym polegają poszczególne usługi dodatkowe świadczone przez BPS Faktor S.A. na rzecz Klienta?

 • Administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami:
  • rozliczanie nabytych wierzytelności,
  • raportowanie o stanie wierzytelności przy wykorzystaniu platformy internetowej.
 • Monitorowanie i dochodzenie wierzytelności:
  • obsługa wierzytelności,
  • monity i wezwania do zapłaty,
  • zwolnienie Klienta z konieczności monitoringu sytuacji finansowej Kontrahentów.
 • Przejęcie ryzyka opóźnienia w spłacie lub niewypłacalności Kontrahenta (faktoring pełny):
  • ubezpieczenie należności w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,
  • ograniczenie ryzyka transakcji handlowych na rynkach międzynarodowych.

Celem oferowanych powyżej usług dodatkowych jest poprawa płynności finansowej oraz zarządzania portfelem wierzytelności Klienta.