Połączenie z BPS Leasing

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 r. doszło do połączenia BPS Leasing S.A. z BPS Faktor S.A. poprzez przeniesienie całego majątku BPS Faktor S.A. na BPS Leasing S.A. W wyniku połączenia BPS Faktor S.A. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a BPS Leasing S.A. wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. BPS Faktor S.A.

Aktualne dane prawne po połączeniu to:

BPS Leasing S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP 5272640207, REGON 142641281, KRS 0000368784
kapitał zakładowy 2.000.001,00 PLN

Adres korspondecyjny w sprawach faktoringu:
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

 

Spółka działa pod marką "BPS Leasng i Faktoring" oferując zarówno produkty leasingowe jak i faktoringowe.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją prawną w tym zakresie:

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z informacją prasową następcy prawnego: